Škola na konci světa, přesto v souladu s přírodou

Identifikace projektu

Název projektu

Škola na konci světa, přesto v souladu s přírodou

Dotační program

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Výzva

Olomoucký kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.1

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.26/01.0042

Datum zahájení projektu

01.02.2012

Datum ukončení projektu

31.12.2013

Příjemce podpory

Základní škola Javorník, okres Jeseník, Školní 72, 790 70 Javorník

Statutární zástupce příjemce

Mgr. Zdeněk Hořava, 725 005 508, reditel@zsjavornik.cz

Administrátor projektu

Ing. Alexandra Snopková, 777 607 344, snopkova@ceskyprojekt.cz

Partner projektu

Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové